Petrochemisch bedrijf
  24/7 CALAMITEITENSERVICE  -  010-7271203 |


Petrochemisch bedrijf

Petrochemisch bedrijf

Voor onze één van onze opdrachtgevers hebben wij bij een petrochemisch bedrijf in Zuid-Holland de asbestverdachte en asbesthoudende toepassingen op de plant in kaart gebracht. Het betrof een oude rapportage uit 2001, deze is als desk-research gebruikt om een compleet nieuwe rapportage op te maken conform de huidige wet- en regelgeving. Van elk onderdeel op de plant is een aparte rapportage gemaakt zodat niet elke lezer / gebruiker door een ingewikkeld en onoverzichtelijk boekwerk moet struinen voordat een leiding/pakking/ketel etc. gevonden is.