Toepassingen
  24/7 CALAMITEITENSERVICE  -  010-7271203 |

Toepassingen


Asbest is een verzamelnaam voor enkele in de natuur voorkomende mineralen. Deze vezels kunnen zo klein zijn dat ze een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Om die reden is asbest in en om uw woning een ongewenst bouwmateriaal. Het hoeft niet direct gevaarlijk te zijn en in sommige gevallen kun je het door middel van een voorlichting en eventueel een asbestbeheersplan gecontroleerd in de woning/pand laten zitten.

Asbest is eind 1993 verboden om toe te passen in de bouw. Daarom kunt u ervan uitgaan dat woningen of andere panden welke gebouwd zijn na 1993 geen asbest bevatten. Het gaat echter om de grote groep gebouwd voor 1994 die in de risicogroep valt. Asbest werd zoveel gebruikt omdat het een aantal bijzonder eigenschappen heeft, namelijk: slijtvastheid, onbrandbaarheid, chemische resistentie, isolerend vermogen, goed te verwerken in andere materialen en ook nog betaalbaar. Zeker na de Tweede Wereldoorlog bereikt het gebruik van asbest een hoogtepunt, omdat er behoefte was aan goedkope bouwmaterialen die in grote getalen voor handen waren. Asbest voorzag in deze behoefte.
Echter kan asbest leiden tot gezondheidsrisico’s. Er bestaat niet direct een gezondheidsrisico als u eenmalig met asbestvezels in aanraking komt. Maar bij langdurige blootstelling kan asbest wel gevaarlijk zijn, ongeacht de soort asbest waar het om gaat. Daarom gebruiken mensen die beroepsmatig vaak met asbest te maken hebben, zoals inventariseerders of verwijderaars, altijd beschermende kleding. Zolang er geen verspanende maatregelen hoeven te worden genomen aan asbesthoudende toepassingen, kan je ze in de meeste gevallen het beste laten zitten.
Door sloop, verkoop of aankoop, renovatie of gewoon bewustwording willen bedrijven en particulieren weten waar er asbesthoudende toepassingen in en rondom het gebouw aanwezig zijn. Daarvoor moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf langskomen om een rapportage te maken van de aanwezige asbesthoudende toepassingen waardoor de risico’s in kaart kunnen worden gebracht. Aan de hand van dit rapport kan een vergunning worden aangevraagd en kan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf de sanering van de asbesthoudende toepassing voor u verzorgen.

Daarna komt er een RvA geaccrediteerd laboratorium langs om de sanering, onafhankelijk van het asbestverwijderingsbedrijf, te controleren/inspecteren/meten. Bregman & van Ekeren kan dit proces van begin tot einde voor u organiseren. Een onderzoek begint met een inventarisatie waarbij we de risico’s op blootstelling aan asbest in kaart brengen. Daarna stellen we, indien gewenst, een tijdsplanning en kostenraming voor de verwijdering van het asbest op. Tijdens de sanering kunnen we de directievoering en het toezicht verzorgen.